webinar register page

Hållbar och cirkulär VA - Från rening till resurs
Välkommen på riksdagswebinariet – från rening till resurs

Få andra flöden är så stora i samhället som inom VA-sektorn. Varje person använder 120–140 liter vatten och bidrar med dag- och dräneringsvatten till att producera över 300 liter avloppsvatten varje dag, året runt. Det finns en rad resurser som kan tas tillvara i den cirkulära ekonomin för att öka möjligheterna till ett hållbart samhälle och skapa bättre möjligheter för land och stad att förenas.

I riksdagsnätverket Hållbar och Cirkulär VA:s första webinarium belyser vi hur dagens reningsverk kan bli framtidens resursverk för bland annat biogas, näringsämnen och olika former av vattenkvaliteter anpassade efter olika behov och användningsområden. Men vilka utmaningar finns och hur kan vi gemensamt se till att skapa de bästa förutsättningarna till återföring, återanvändning och cirkulation?

Värdar är Magnus Ek, Centerpartiet och Betty Malmberg, Moderaterna.

Deltar gör:
• Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten
• Magnus Ek, miljö- och jordbruksutskottet Centerpartiet
• Betty Malmberg, miljö- och jordbruksutskottet Moderaterna
• Maria Gardfjell, miljö- och jordbruksutskottet Miljöpartiet
• Markus Selin, miljö- och jordbruksutskottet Socialdemokraterna
• Ulla Sandborgh – nationella strategin för effektiv och hållbar vattenhushållning
• Åsa Domeij, ordförande Delegationen för cirkulär ekonomi

May 17, 2021 11:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Pia Svärdinger.