webinar register page

Dialog om den nationella strategin för effektiv och hållbar vattenhushållning
Vatten är en allt mer begränsad resurs. Samtidigt utgör vatten en grundläggande förutsättning för ett väl fungerande samhälle och näringsliv. Swedish Water House och Svenskt vatten välkomnar därför till ett dialogwebbinarium med Näringsdepartementets samordnare för näringslivets vattenhushållning Ulla Sandborgh.

Webbinariet inleds med en presentation av arbetet med att ta fram en nationell strategi för effektiv och hållbar vattenhushållning och information kring strategins inriktning, de strategiska områden som föreslås, och föreslagna prioriteringar för det fortsatta arbetet. Därefter kommer ett antal talare från industrin, branschorganisationer, myndigheter och forskningsinstitut lämna sina synpunkter och kommentarer på strategin. Webbinariet avslutas med en paneldiskussion mellan några riksdagspolitiker.

May 24, 2021 09:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Pia Svärdinger.